Podloga za be¾ièno punjenje

Metal

Pregled

Be¾ièno punjenje
Promijenite naèin svog punjenja pomoæu Verbatimove podloge za be¾ièno punjenje. Jednostavno postavite svoj telefon na sredi¹te osnovice za be¾ièno punjenje i punjenje odmah zapoèinje. Br¾e, jednostavnije i urednije od kori¹tenja fizièkih prikljuèaka i kabela. Punjaè ima ugrağenu za¹titu od prepunjivanja i prebacuje se u stanje mirovanja kada se punjenje dovr¹i. Neka kuæi¹ta telefona mo¾da neæe biti kompatibilna s be¾iènim punjenjem pa ih treba prethodno ukloniti.

Podloga za be¾ièno punjenje – Metal
Podloga za be¾ièno punjenje – Metal

Brzo punjenje
Be¾ièni punjaè ima moguænost punjenja snagom do 10 W u naèinu brzog punjenja. Idealno za najnovije pametne telefone koji podr¾avaju brzo punjenje. Be¾ièni punjaè daje ono ¹to i zahtjeva odreğeni telefon, bez prema¹ivanja snage koju dostavlja izvor napajanja, prikljuèen u be¾ièni punjaè.

Kompatibilnost
Ovaj punjaè je Qi certificiran i kompatibilan s Qi omoguæenim telefonima. Kod veæine najnovijih modela telefona ovo je standardno. Stariji modeli mogu zahtijevati povezani pribor (kao ¹to je kuæi¹te) ili prilagodnik za punjenje pomoæu be¾iènog punjaèa. Qi certifikacija obuhvaæa rigorozno ispitivanje kompatibilnosti, sigurnosti i pouzdanosti, te mora zadovoljiti potrebne standarde kako bi se mogla koristiti Qi oznaka.

Premium izgled
Dostupno u dva dizajna s elegantnim metalnim izgledom ili izdr¾ljivim gumenim rubom. I metalna i gumena izvedba imaju podlogu protiv klizanja kako va¹ telefon ne bi otklizao. Tanak dizajn jednostavno se prenosi, te¾ine je manje od 100 grama i dolazi s USB kabelom za napajanje (zidni utikaè nije isporuèen). LED lampice naznaèuju stanje napajanja i punjenja.

Podloga za be¾ièno punjenje – Metal
Podloga za be¾ièno punjenje – Metal
Pojedinosti o proizvodu

  • Napunite svoj telefon bez kabela
  • 10 W naèin brzog punjenja
  • Kompatibilno s Qi omoguæenim telefonima
  • Podloga protiv klizanja
  • Premium izgled s metalnim rubom

Zahtjevi sustava

USB prikljuèak

Za naèin brzog punjenja potreban je elektrièni utikaè za brzo punjenje

Podloga za be¾ièno punjenje – Metal
Podloga za be¾ièno punjenje – Metal
Tehnički podaci

  • Ulaz: 5 V / 2 A i 9 V / 2 A
  • Izlaz: 5 V / 2 A i 9 V / 1,1 A
  • Dimenzije: 99 mm x 9 mm (D x V)
  • Te¾ina: 150 grama

Sadržaj paketa

Podloga za be¾ièno punjenje
USB kabel
Vodiè za brzi poèetak

Podloga za be¾ièno punjenje – Metal
49551 Packaging 3D
49551 Angled Silver
49551 Angled with Reflection Silver
49551 Back Silver
49551 Top Silver
49551 Base Silver
49551 Packaging Flat