Vi560 S3 M.2 SSD

1TB

 
Pregled

Èvrsti pogoni Verbatim SATA III M2 2280 mogu revitalizirati performanse va¹ega sustava. Zahvaljujuæi najnovijoj tehnologiji 3D NAND ovi pogoni nude savr¹eni naèin za nadogradnju tvrdog diska ili starijeg SSD-a. Vi560 ima vrhunski regulator za poveæanu pouzdanost, veæe kapacitete i vi¹e brzine èitanja/pisanja.

Produ¾ite ¾ivotni vijek prijenosnog ili stolnog raèunala
Udahnite nov ¾ivot u stariji sustav zamjenom izmorenog tvrdog diska ili starijeg 2D NAND SSD-a novim Vi560 S3 SSD. Vi560 omoguæuje brzine èitanja do 560 MB/s, do 10 puta br¾e nego standardni tvrdi disk. Uz MTBF (srednje vrijeme izmeğu kvarova) od 1.5 milijuna sati i TBW ocjene do 450 TB (kapaciteta 1 TB), Vi550 je SSD visokih specifikacija na koju se doista mo¾ete osloniti. Preporuèeno za profesionalnu ugradnju.

Vi560 S3 M.2 SSD 1TB
Vi560 S3 M.2 SSD 1TB

Pobolj¹ajte performanse
Flash èipovi 3D NAND u kombinaciji s upravljaèem najnovije generacije pobolj¹at æe odzivno vrijeme va¹eg sustava. Kraæa vremena pokretanja, iskljuèivanja i uèitavanja, te sposobnost istovremenog obavljanja vi¹e zadaæa bez problema, omoguæit æe vam poveæanu produktivnost.

Èvrst i izdr¾ljiv
Verbatimovi SSD-i nemaju pokretnih dijelova osjetljivih komponenti tako da su, za razliku od tvrdih diskova, otporni na udarce.

Hladan i uèinkovit
Po¹to su Verbatimovi SSD-i ti¹i i proizvode manje topline od tvrdih diskova, va¹e æe prijenosno raèunalo na jednom punjenju raditi du¾e.

 
Vi560 S3 M.2 SSD 1TB
Pojedinosti o proizvodu

 • Unutarnji SATA III M.2 2280 èvrsti pogon
 • Visoka pouzdanost s naprednim izbrisivim regulatorom
 • Klijentski SSD za nadogradnju prijenosnog raèunala
 • Brzina èitanja do 560 MB/sek.
 • Poboljšajte performanse svojeg prijenosnog raèunala i br¾e pokreæite aplikacije
 • Niska potrošnja energije za produ¾eni ¾ivotni vijek baterije
 • Preporuèuje se profesionalna ugradnja

Zahtjevi sustava

Suèelje SATA III M.2

Vi560 S3 M.2 SSD 1TB
Vi560 S3 M.2 SSD 1TB
Tehnički podaci

 • Format hardvera: M.2 2280
 • Suèelje raèunala: Serijsko ATA suèelje od 6,0 Gbps
 • Èitanje IOPS: 256 GB: 102.400 / 512 GB: 101.376 / 1 TB: 102.000
 • Pisanje IOPS: 256 GB: 80.000 / 512 GB: 80.400 / 1 TB: 102.000
 • Pouzdanost sustava (MTBF): 1.5 milijuna sati
 • Ocjena TBW: 256 GB: 110 TB / 512 GB: 240 TB / 1 TB: 450 TB
 • Radna temperatura: 0 °C do 70 °C
 • Temperatura skladištenja: -40 °C do 85 °C
 • Vla¾nost: 5 do 95 %, bez kondenzacije
 • Udarci: 1500 G, trajanje 0,5 ms, pola sin. pulsa
 • Vibracije: 7 Hz~800 Hz, 3,08 Grms, 30 min/osi (X,Y,Z)
 • Dimenzije: 80 mm x 22,1 mm x 2,3 mm
 • Te¾ina: 9,1 g
 • Jamstvo: 3-godišnje ogranièeno jamstvo**

Brzina prijenosa podataka:

 • Brzine èitanja: 256 GB: do 560 MB/s* / 512 GB: do 560 MB/s* / 1 TB: do 560 MB/s*
 • Brzine pisanja: 256 GB: do 460 MB/s* / 512 GB: do 520 MB/s* / 1 TB: do 520 MB/s*

Potrošnja energije:

 • Potrošnja energije pri aktivnom èitanju: 256 GB: 1400 mW / 512 GB: 1430 mW / 1 TB: 1800 mW 
 • Potrošnja energije pri aktivnom pisanju: 256 GB: 1450 mW / 512 GB: 1390 mW / 1 TB: 1600 mW
 • Potrošnja energije u mirovanju: 256 GB: 450 mW / 512 GB: 600 mW / 1 TB: 620 mW
   

Namijenjeno za upotrebu u klijentskim raèunalima i nije prikladno za poslu¾iteljska okru¾enja.

*Na temelju rezultata internih testiranja. Ovisno o pogonu raèunala, performanse mogu varirati.
**Ogranièeno jamstvo je 3 godine ili do ocjene TBW.

49364 Angled
49364 Packaging Flat
SSD Lifestyle image