Vi550 S3 SSD

512GB

 
Vi550 S3 SSD 512GB*
Pregled

Solid-state pogoni Verbatim 2,5'' SATA III 7 mm mogu o¾ivjeti performanse va¹eg sustava. Zahvaljujuæi najnovijoj tehnologiji 3D NAND ovi pogoni nude savr¹eni naèin za nadogradnju tvrdog diska ili starijeg SSD-a. Vi550 ima vrhunski regulator za poveæanu pouzdanost, veæe kapacitete i vi¹e brzine èitanja/pisanja.

Produ¾ite ¾ivotni vijek prijenosnog ili stolnog raèunala
Udahnite nov ¾ivot u stariji sustav zamjenom izmorenog tvrdog diska ili starijeg 2D NAND SSD-a novim Vi550 S3 SSD. Vi550 omoguæuje brzine èitanja do 560 MB/s, do 20 puta br¾e nego standardni tvrdi disk. Uz MTBF (srednje vrijeme izmeğu kvarova) od 2 milijuna sati i TBW ocjene do 360 TB (kapaciteta 512 GB), Vi550 je SSD visokih specifikacija na koju se doista mo¾ete osloniti. Preporuèeno za profesionalnu ugradnju.

Vi550 S3 SSD 512GB*
Vi550 S3 SSD 512GB*

Pobolj¹ajte performanse
Flash èipovi 3D NAND u kombinaciji s upravljaèem najnovije generacije pobolj¹at æe odzivno vrijeme va¹eg sustava. Kraæa vremena pokretanja, iskljuèivanja i uèitavanja, te sposobnost istovremenog obavljanja vi¹e zadaæa bez problema, omoguæit æe vam poveæanu produktivnost.

Èvrst i izdr¾ljiv
Verbatimovi SSD-i nemaju pokretnih dijelova osjetljivih komponenti tako da su, za razliku od tvrdih diskova, otporni na udarce.

Hladan i uèinkovit
Po¹to su Verbatimovi SSD-i ti¹i i proizvode manje topline od tvrdih diskova, va¹e æe prijenosno raèunalo na jednom punjenju raditi du¾e.

Vi550 S3 SSD 512GB*
Vi550 S3 SSD 512GB*
Pojedinosti o proizvodu

 • Unutarnji èvrsti pogon 2,5'' SATA III 7 mm
 • Visoka pouzdanost s naprednim izbrisivim regulatorom
 • Komercijalni SSD za nadogradnju stolnog ili prijenosnog raèunala
 • Brzina èitanja do 560 MB/sek.
 • Poboljšajte performanse svog raèunala i br¾e pokreæite aplikacije
 • Niska potrošnja energije za produ¾eni ¾ivotni vijek baterije
 • Preporuèuje se profesionalna ugradnja

Zahtjevi sustava

Suèelje 2,5'' SATA III

Vi550 S3 SSD 512GB*
Vi550 S3 SSD 512GB*
Tehnički podaci

 • Format hardvera: 2,5 '' × 7 mm
 • Suèelje raèunala: SATA Revizija 3.2. SATA suèelje od 1.5 Gb/s, 3 Gb/s i 6 Gb/s
 • Èitanje IOPS: 128 GB: 61.279 / 256 GB: 64.784 / 512 GB: 75.413
 • Pisanje IOPS: 128 GB: 81.727 / 256 GB: 85.901 / 512 GB: 86.756
 • Pouzdanost sustava (MTBF): 2 milijuna sati
 • Ocjena TBW: 128 GB: 75 TB / 256 GB: 150 TB / 512 GB: 360 TB
 • Radna temperatura: 0 °C do 70 °C
 • Temperatura skladištenja: -40 °C do 85 °C
 • Vla¾nost: RH 90 % ispod 40 °C (operativno)
 • Udarci: 1500 G, trajanje 0,5 ms, pola sin. pulsa
 • Vibracije: 20 Hz ~ 80 Hz / 1,52 mm frekvencije/pomaka. 80 Hz ~ 2.000 Hz / 20 G frekvencije/ubrzanja, X,Y,Z osi 60 minuta usmjeravanja
 • Dimenzije: 7 mm x 69,9 mm x 100,5 mm
 • Te¾ina: 45 g
 • Jamstvo: 3-godišnje ogranièeno jamstvo**

Brzina prijenosa podataka:

 • Brzine èitanja: 128 GB: do 560 MB/s* / 256 GB: do 560 MB/s* / 512 GB: do 560 MB/s*
 • Brzine pisanja: 128 GB: do 430 MB/s* / 256 GB: do 460 MB/s* / 512 GB: do 535 MB/s*

Potrošnja energije:

 • Potrošnja energije pri aktivnom èitanju: 128 GB: 1250 mW / 256 GB: 1310 mW / 512 GB: 1430 mW 
 • Potrošnja energije pri aktivnom pisanju: 128 GB: 1280 mW / 256 GB: 1330 mW / 512 GB: 1670 mW
 • Potrošnja energije u mirovanju: 128 GB: 306 mW / 256 GB: 315 mW / 512 GB: 320 mW
   

Namijenjeno za upotrebu u klijentskim raèunalima i nije prikladno za poslu¾iteljska okru¾enja.

*Na temelju rezultata internih testiranja. Ovisno o pogonu raèunala, performanse mogu varirati.
**Ogranièeno jamstvo je 3 godine ili do ocjene TBW.

Modeli
Broj dijela Kapacitet
49352 512GB
49351 256GB
49350 128GB
49352 Top
49352 Side
49352 Packaging Flat
49352 Packaging 3D
49352 Dynamic
49352 Back
49352 Angled