Verbatim PP vlakna

1.75 mm - Transparent

 
Pregled

Jedna od najèe¹æe kori¹tenih plastika u industriji s dobrim mehanièkim svojstvima krutosti i èvrstoæe, kao i jako male te¾ine i dobrih svojstava zgloba. Izrağeno od granula prehrambenog razreda prema receptu tvrtke Mitsubishi Chemical, otporno je na kiseline, lu¾ine i organska otapala, uz dobru propusnost svjetla i sa standardno visokom japanskom kontrolom kvalitete. Primjene ukljuèuju prototipove, igraèke, automobilski i strojarski in¾enjering.

Verbatim PP vlakna 1.75 mm - Transparent
Verbatim PP vlakna 1.75 mm - Transparent
Pojedinosti o proizvodu

  • Visokokvalitetno polipropilensko (PP) vlakno za ekstruziju (istiskivanje) materijala
  • Jedna od najèešæe korišæenih plastika u industriji
  • Dobra mehanièka svojstva krutosti i zatezne èvrstoæe
  • Dobra završna obrada
  • Otporno na kiseline, alkale i organske rastvaraèe
  • Veoma lagan
  • Koristi se za palete za pakovanje hrana
  • Dobra transparentnost
  • Moguænost izrade šarki
  • Glavne primene: Tehnièki proizvodi, automobilizam, mašinstvo, prototipovi, igraèke

Tehnički podaci
Product Specifications
Preciznost promjera: 1.75 ± 0.05 mm
Neto masa: 0,5 kg
Dužina niti: 233 m
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 20.0 g/(10 minutes)
Gustoća: 0,89 g/cm3
Viscat softening temperature: 115 °C
Tvrdoća po durometru D (JIS K 6253): Shore D55
Flexural strength: 14 MPa
Flexural modulus: 350 MPa
Impact strength (Charpy): 10 KJ/m2
Tensile Strength: 14 MPa
Istezanje (JIS K 7113): > 200 %
Dimenzije kalema
Promjer kalema:200 mm
Dubina kalema:72 mm
Promjer glavine:102 mm
Promjer rupe glavine:51 mm
 
Preporučeno Podešavanje Štampača
Temperatura ekstruzije (istiskivanja):200-240 °C
Temperatura ploče:80 °C
Brzina štampanja:30 mm/s
 

* Najbliža pantone boja
* PP film traka preporučena za bazu

 
Modeli
U boji Broj dijela Promjer filamenata Te¾ina vlakna
Natural Transparent 55951 2.85mm 500g
Natural Transparent 55950 1.75mm 500g
55950 Angled+Product
55950 PP 1.75mm 500g Label
55950 No Packaging Angled