Verbatim MDISC

BD-R spindle pakiranje od 10 kom

 
Pregled

Verbatim M-disc je novi standard u pohrani digitalnih podataka, osmi¹ljen da saèuva i za¹titi va¹e podatke urezivanjem na patentirani »èvrst kao stijena« sloj, otporan na svjetlo, temperaturu i vla¾nost.

Industrijski standardni testovi ISO/IEC 10995 koje je provela tvrtka Millenniata pokazuju da je oèekivani vijek trajanja MDISC DVD-a 1332 godine, a samo 5% diskova pokazalo je znakove gubljenja podataka nakon 667 godina. Stoga je projicirani oèekivani vijek trajanja nekoliko stotina godina.

To znaèi da neovisno o tome spremate li dragocjene fotografije, glazbene biblioteke, medicinske dokumente ili ne¹to drugo, mo¾ete biti bez brige znajuæi da je disk dizajniran da traje do¾ivotno.

Verbatim MDISC BD-R spindle pakiranje od 10 kom
Verbatim MDISC BD-R spindle pakiranje od 10 kom
Pojedinosti o proizvodu

Prilagodite svoje diskove – ispisivanjem
Verbatim diskovi za ispisivanje sadr¾e povr¹inu za ispisivanje, dizajniranu za upotrebu u va¹em tintnom pisaèu. Ovi vam diskovi omoguæuju da na povr¹ini diska ispi¹ete ¹to god ¾elite.

Kapacitet: 25 GB
Brzina: 4x
Vrsta pakiranja: spindle pakiranje od 10 kom.
Povr¹ina diska: Inkjet za ispis
Podruèje ispisa: 40 - 118 mm

Disk MDISC BD-R mo¾e se koristiti za pisanje i èitanje na svim postojeæim Bluray pogonima, ¹to ga èini izuzetno kompatibilnim.

Video

Verbatim MDISC BD-R spindle pakiranje od 10 kom

Verbatim tabela MDISC kompatibilnosti

43825 Global 3D
43825 Global Flat
43825 Global Flat reflection