Sigurna tipkovnica

USB-C pogon 128 GB

 
Pregled

U dana¹njem svijetu krajnje je va¾na sigurnost va¹ih povjerljivih podataka. Zamislite gubitak osobnih datoteka, ostavljanje na vlaku ili zadnjem sjedalu taksija, imajuæi na umu da bilo tko ima pristup do njih jer su bile pohranjene na standardnom tvrdom disku. Sada mo¾ete biti mirni jer je ovdje sigurni USB pogon s tipkovnicom.

AES 256-bitno hardversko ¹ifriranje neprimjetno ¹ifrira sve podatke na pogonu u realnom vremenu s unosom zaporke putem ugrağene tipkovnice. USB pogon ne sprema zaporku na raèunalu ili u promjenjivoj memoriji sustava, zbog èega je puno sigurnije od softverskog ¹ifriranja. Takoğer, ako padne u krive ruke, ureğaj æe se zakljuèati i zahtijevati ponovno oblikovanje nakon 20 neuspjelih poku¹aja unosa zaporke.

 
Verbatim sigurni USB-C pogon s tipkovnicom 128 GB*

Kompatibilno s operacijskim sustavima PC i Mac, suèelje pogona sa sigurnom tipkovnicom je USB 3.1 GEN 1 i povezivanjem USB-C koje omoguæuje super brze prijenose podataka*. Pakiranje sadr¾i produ¾ni kabel USB-C na USB-C kako bi se olak¹alo prikljuèivanje u te¹ko dostupne utiènice. Takoğer ga je moguæe povezati s TV ureğajima, ¹to nije moguæe kod obiènih ¹ifriranih ureğaja.

Za dodatnu sigurnost, prilo¾eni program Nero Backup poma¾e vam pri sigurnosnom kopiranju svih datoteka, mapa i pogona iz prijenosnog ili stolnog raèunala kad god po¾elite. Takoğer omoguæuje stvaranje rasporeda automatskog sigurnosnog kopiranja u prethodno namje¹teno vrijeme i dan, èime se osigurava redovito stvaranje sigurnosne kopije! Program Nero Backup kompatibilan je sa sustavom Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (nije kompatibilan sa sustavom Mac OS).

Verbatim sigurni USB-C pogon s tipkovnicom 128 GB*
Verbatim sigurni USB-C pogon s tipkovnicom 128 GB*
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 128 GB
Brzina èitanja: do 160 MB/s
Brzina pisanja: do 150 MB/s

 • AES 256-bitno hardversko šifriranje, besprijekorno šifrira sve podatke na disku u realnom vremenu.
 • Ugrağena tipkovnica za unos zaporke (do 12 znamenki)
 • Mo¾e se koristiti uz TV ureğaje (znaèajka koja nije moguæa kod obiènih šifriranih ureğaja)
 • USB 3.1 GEN 1 s USB-C™ povezivanjem
 • LED pokazivaèi stanja napajanja / šifriranja
 • Ne sprema lozinke u raèunalu ili nestabilnoj memoriji sustava, stoga je puno sigurnije od softverskog šifriranja
 • Kompatibilno sa sustavima PC i Mac
 • Kombinirano kuæište iz aluminija  / plastike

Zahtjevi sustava

USB 3.1 GEN 1 USB-C prikljuèak*

PC:
Minimalno Intel procesor Pentium II/50 MHz, 64 MB RAM
Windows 10, 8, 7

MAC:
Minimalno procesor Apple G, 64 MB RAM
Mac OS X 10.4 ili novije

*za optimalne performanse pogon mora biti prikljuèen na USB 3.1 GEN 1 upravljaè

Verbatim sigurni USB-C pogon s tipkovnicom 128 GB*
Verbatim sigurni USB-C pogon s tipkovnicom 128 GB*
Tehnički podaci

 • Napajanje: sabirnica napajanja putem USB kabela
 • Suèelje: USB 3.1 GEN 1
 • Materijal kuæišta: plastika i aluminij
 • LED pokazivaè: Napajanje, stanje aktivnosti USB pogona i šifriranja
 • Te¾ina proizvoda: 30 grama (pribl.)
 • Dimenzije: 93.5 mm x 28 mm x 12 mm (D x Š x V)
 • Radna temperatura: 5 °C do 50 °C
 • Temperatura pohrane: -40 °C do 70 °C
 • Radna vla¾nost: 5 do 90%, bez kondenzacije

Sadržaj paketa

Sigurni USB-C™ pogon s tipkovnicom
Produ¾ni kabel USB-C™ na USB-C™
Softver za izradu sigurnosne kopije Nero (nije kompatibilno s Mac OS)
Vodiè za brzi poèetak
Korisnièki priruènik (prethodno snimljen na pogon)

Verbatim sigurni USB-C pogon s tipkovnicom 128 GB*
Modeli
Broj dijela Kapacitet
49432 128GB
49431 64GB
49430 32GB
Keypad Secure USB 3.0 Lifestyle Image 6808
49432 Top Cap On
49432 Top Cap Off
49432 Side Cap On with Reflection
49432 Side Cap Off with Reflection
49432 Packaging Flat
49432 Angled Cap On with Reflection
49432 Angled Cap Off with Reflection
49432 Angled 2 Cap On with Reflection
49432 Angled 2 Cap Off with Reflection