Verbatim DURABIO™

2,85 mm - crno

 
Pregled

Durabio je biolo¹ki zasnovana polikarbonatna smola koje je tvrtka Mitsubishi Chemical razvila kao nadomjestak za staklo. Veæ je prihvaæena u automobilskoj i telefonskoj industriji za dijelove kao ¹to su dodirni zasloni, obrubi konzola i ploèa, te re¹etke vanjskih hladnjaka. Durabio ima izvrsnu izdr¾ljivost s velikom otporno¹æu na toplinu, ogrebotine i abraziju, te se izrağuje sa standardno visokom japanskom kontrolom kvalitete.

Verbatim DURABIO™ vlakno 2,85 mm - crno
Verbatim DURABIO™ vlakno 2,85 mm - crno
Pojedinosti o proizvodu

  • Kombinira svojstva polikarbonata (PC) i polimetakrilata (PMMA)
  • Izvrsna optièka i mehanièka svojstva
  • Visoka otpornost na toplinu, ogrebotine i abrazije
  • UV otpornost
  • Ekološki prihvatljivo - bez BPA i zasnovano na obnovljivim izvorima (izosorbid)
  • Glavne primjene: Konceptno modeliranje za grağevinsku, elektriènu i automobilsku industriju.

Tehnički podaci
Product Specifications
Preciznost promjera: 2.85 mm ± 0.10 mm
Neto masa: 0,5 kg
Temperatura topljenja: 235 °C
Gustoća: 1,31 g/cm3
Flexural strength: 94 MPa
Flexural modulus: 2100 MPa
Impact strength (Charpy): 9 KJ/m2
Transparentnost: 2 %
Tensile Strength: 64 MPa
Istezanje (JIS K 7113): 130 %
Preporučeno Podešavanje Štampača
Temperatura ekstruzije (istiskivanja):225-245 °C
Temperatura ploče:85 °C
Brzina štampanja:50 mm/s
 

* Najbliža pantone boja

 
Modeli
Broj dijela Promjer filamenata U boji PANTONE® ref. Te¾ina vlakna
55153 2.85mm White Bijela Process* 500g
55154 2.85mm Clear Prozirno 500g
55155 2.85mm Black Crni Process* 500g
55150 1.75mm White Bijela Process* 500g
55151 1.75mm Clear Prozirno 500g
55152 1.75mm Black Crni Process* 500g
55155 2.85mm Black Angled+Product
55155 2.85mm Black Flat
55155 2.85mm Black Angled