Verbatim BVOH filament

2.85 mm - Transparentan

 
Pregled

Podupiruæi materijal visoke kvalitete i topljiv u vodi koji se mo¾e koristiti uz brojne razlièite polimere i jednostavno se otapa u hladnoj vodi. Ovaj ekolo¹ki prihvatljiv materijal pru¾a podupiranje za otiskivanje predmeta s nadvisivanjem ili posebice slo¾enih struktura. Verbatim BVOH pridr¾ava se najstro¾ih standarda visoke japanske kontrole kvalitete, osiguravajuæi izvrsno oblikovanje sloja i adhezivna svojstva.

Verbatim BVOH filament 2.85 mm - Transparentan
Verbatim BVOH filament 2.85 mm - Transparentan
Pojedinosti o proizvodu

  • Butandiol vinil alkohol kopolime (BVOH) za ekstruziju (istiskivanje) materijala
  • Potporni materijal rastvorljiv u vodi
  • Otpad mo¾e da se odlo¾i sa otpadnom vodom iz domaæinstva** 
  • Odlièno oblikovanje sloja, emulzivan, lepljiv
  • Najbolji je u kombinaciji sa ABS, PLA, i PET materijalom 
  • Osetljiv na svetlo i UV zraèenje
  • Visoka rastvorljivost 
  • Glavne primene: Pomoæni materijal za niti, štampani projekti sa vešanjima ili slo¾eni predmeti

**>20 puta te¾ine vode u odnosu na ovaj materija potrebno je za zbrinjavanje (npr. >20 cm^3 vode na 1 g BVOH) s najviše 2 kg BVOH po danu. Ukoliko se dnevno koristi više materiala BVOH, bit æe potrebna obrada profesionalnim organskim sredstvom za uklanjanje otpada.

Tehnički podaci
Product Specifications
Preciznost promjera: 2.85 mm ± 0.07 mm
Neto masa: 0,5 kg
Dužina niti: 68 m
Temperatura topljenja: 176 °C
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 7.5 g/(10 minutes)
Gustoća: 1,14 g/cm3
Viscat softening temperature: 92 °C
Prenosna temperatura stakla: 68 °C
Flexural strength: 71 MPa
Flexural modulus: 2900 MPa
Tensile Strength: 45 MPa
Zatezna elastičnost: 9.0%
Dimenzije kalema
Promjer kalema:200 mm
Dubina kalema:72 mm
Promjer glavine:102 mm
Promjer rupe glavine:51 mm
 
Preporučeno Podešavanje Štampača
Temperatura ekstruzije (istiskivanja):210±10 °C
Temperatura ploče:60 °C
Brzina štampanja:30 mm/s
 

* Najbliža pantone boja

 
Modeli
U boji Broj dijela PANTONE® ref. Promjer filamenata Te¾ina vlakna
Natural Transparent 55904 Prirodna transparentnost 2.85mm 500g
Natural Transparent 55903 Prirodna transparentnost 1.75mm 500g
55904 2.85mm Transparent Flat
55904 2.85mm Transparent Angled+Product
55904 2.85mm Transparent Angled