Be¾ièni mi¹ Verbatim

sa 8 tastera i tehnologijom Blue LED

Pregled

Deluks mi¹ Verbatim sa 8 tastera poseduje tehnologiju Blue LED ¹to korisnicima omoguæava da ga upotrebljavaju na skoro svim povr¹inama, od staklene povr¹ine stola do granitne povr¹ine pulta. Zahvaljujuæi tome, kao i frekvenciji be¾iènog rada od 2,4 GHz, pokazivaè mi¹a se kreæe bez ka¹njenja ¹to predstavlja pravi u¾itak.

Mi¹ se povezuje sa raèunarom pomoæu nano prijemnika koji je dovoljno mali da se nakon prikljuèivanja ostavi u raèunaru – ¹to je veoma praktièno za rad na raèunaru kada ste u pokretu. Kada se mi¹ ne koristi, prijemnik lako staje u odeljak za bateriju (u kojoj se prilikom kupovine mi¹a nalaze dve baterije AA).

Odlikuje ga ergonomski dizajn glatkih linija i zaobljen oblik sa povr¹inom koja omoguæava da se lako dr¾i zahvaljujuæi èemu se korisnik prijatno oseæa èak i nakon vi¹e sati rada na raèunaru.

Be¾ièni mi¹ Verbatim sa 8 tastera i tehnologijom Blue LED
Be¾ièni mi¹ Verbatim sa 8 tastera i tehnologijom Blue LED
Pojedinosti o proizvodu

  • Be¾ièna tehnologija frekvencije 2,4GHz
  • Blue LED soèiva za upotrebu na bilo kojoj površini uklj. staklo i granit
  • Tasteri za pristup funkciji napred/nazad u veb pregledaèu.
  • Poveæanje/smanjenje u Windows aplikacijama kao što su Word/Excel
  • Taster Windows Start/taster Windows 8 Home
  • 800/1300/1600 opciono DPI.
  • Ergonomski dizajn za ugodno korišæenje
  • Nano be¾ièni prijemnik – „plug n stay“

Zahtjevi sustava

Napajanje: Dve baterije AA (isporuèeno)
Interfejs: USB
Kompatibilan sa: Windows 10, 8, 7, Vista, XP/Mac OS X 10.4 ili noviji.

Be¾ièni mi¹ Verbatim sa 8 tastera i tehnologijom Blue LED
Be¾ièni mi¹ Verbatim sa 8 tastera i tehnologijom Blue LED
Tehnički podaci

Dimenzije proizvoda:  126 mm x 82 mm x 44 mm (D x Š x V)
Te¾ina proizvoda:   82 grama

Sadržaj paketa

Miš
Nano prijemnik
2 x baterija AA

Be¾ièni mi¹ Verbatim sa 8 tastera i tehnologijom Blue LED
49041 No Pacakging Top
49041 No Packaging Side Angle
49041 No Packaging Bottom
49041 Packaging Flat