Ultra HD 4K vanjski

tanki Blu-ray pisaè

Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
Pregled

Èuvajte svoje podatke sigurnima
Optièki diskovi brzo postaju najpouzdaniji medij za arhiviranje va¹ih podataka. Na¾alost, sve vi¹e dobavljaèa prijenosnih raèunala odluèuje izostaviti optièki pogon iz svojih prijenosnih raèunala zbog sklonosti prema tanjim dizajnima. Verbatim ima rje¹enje pomoæu 4K Ultra HD Blu-ray pisaèa. Upotrijebite ga za izradu sigurnosne kopije svih va¾nih datoteka koje ne ¾elite izgubiti, obiteljskih slika, video zapisa, raèunovodstvenih dokumenata itd.

4K Ultra HD Blu-ray reprodukcija
Gledajte svoje 4K Ultra HD Blu-ray diskove na ovom vanjskom ureğaju za Blu-ray reprodukciju*. Jedva je veæi od samog Blu-ray diska i napaja se putem USB-a, ne zahtijevajuæi da na putovanjima nosite dodatni prilagodnik napajanja.

 
Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè

Softver za arhiviranje i snimanje Nero Burn & Archive
4K Ultra HD tanki vanjski Blu-ray pisaè kompatibilan sa ¹irokom paletom optièkih diskova. Od 100 GB BDXL do najobiènijeg 700 MB CD! Nagrağivani softvera za snimanje i arhiviranje Nero Burn & Archive** koji dolazi u kompletu i sadr¾i brojne specijalne znaèajke, ukljuèujuæi tehnologije DiscSpan, MediaHome i SecureDisc, kako bi vam se pomoglo da uspje¹no organizirate, snimite i arhivirate svoje va¾ne datoteke. Razlièite opcije izravnog slanja, ukljuèujuæi aplikaciju Nero Streaming Player, dopu¹taju vam prikazivanje va¹ih filmova, fotografija, slajdova i ostalih medija na razlièitim ureğajima, kao ¹to su pametni telefoni, tableti i pametni TV ureğaji. Èak mo¾ete dodati za¹titu lozinkom radi dodatne sigurnosti i elektronièki potpis, kako bi svi znali da ste vi imate autorska prava.

Brzo snimanje
Snimite standardni DVD pri brzini 8x, jednoslojne i dvoslojne Blu-ray diskove pri 6x i BDXL diskove pri 4x. 4K Ultra HD Blu-ray pisaè podr¾ava za¹titu od pra¾njenja meğuspremnika, sprjeèavajuæi probleme tijekom postupka snimanja.

U¹tedite energiju
Blu-ray pisaè takoğer je dizajniran da u¹tedi dragocjenu energiju. Podr¾ava optièke diskovne pogone bez napajanja (Zero Power Optical Disc Drive) koji u operacijskom sustavu smanjuju potro¹nju elektriène energije optièkog pogona na nulu, radi u¹tede energije kada pogon nije u upotrebi.

* Softver za reprodukciju nije sadr¾an. Treba posebno kupiti ili preuzeti.
** Softver Nero Burn & Archive podesan je samo za PC

Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
Pojedinosti o proizvodu

 • Tanki Blu-ray pisaè s 4K Ultra HD Blu-ray reprodukcijom
 • USB 3.1 GEN 1 s USB-CTM prikljuèkom
 • 6x najveæa brzina zapisivanja / 4x najveæa brzina èitanja za BD-R/BD-R DL
 • Kompaktan i lagan, idealno prilagoğen za upotrebu uz prijenosno raèunalo ili krajnje tanko raèunalo
 • Napajanje pru¾a USB prikljuèak - nema potrebe za nošenjem kabelskog prilagodnika napajanja
 • Sadr¾i nagrağivani softver za snimanje BD/DVD/CD
 • Pohranjuje do 100 GB na BDXL disku / 8,5 GB na dvoslojnom DVD / 4,7 GB na standardnom DVD
 • Potpuno usklağeno s MDISC tehnologijom arhiviranja
 • Sadr¾i BESPLATNI 25 GB Verbatim Blu-ray MDISC

Zahtjevi sustava

PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ili jaèi, 512 MB RAM ili više, dostupan USB prikljuèak, Windows 7/8/10

MAC: Intel Mac, 512 MB RAM ili više, dostupan USB prikljuèak, Mac OS X 10.6 ili noviji

Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
Tehnički podaci

 • Dimenzije proizvoda: 14,5 x 13,3 x 1,1 cm (D x Š x V)
 • Te¾ina proizvoda: 215 grama
 • Podatkovni spremnik: 4 MB
 • Suèelje: USB 3.1 Gen1 tip C™
 • Brzina prijenosa podataka: 1,5 Gbit/s

Pouzdanost:

 • MTBF: 60.000 POH 
 • Trajnost umetanja/uklanjanja: 20.000 puta
 • Spajanje/odvajanje diska: 20.000 puta
 • Spajanje/odvajanje konektora suèelja: 500 puta

Sadržaj paketa

Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
USB-C na USB-A kabel
USB-A na USB-C prilagodnik
Nero Burn & Archive softver na CD-u
Priruènik na CD-u
Vodiè za brzo postavljanje

Ultra HD 4K vanjski tanki Blu-ray pisaè
43890 43888 43889 Lifestyle 3311
Blu ray Optical Writer Lifestyle 6692
Optical Drive Desktop
43888 Packaging 3D
43888 Angled Open
fast burning Icon
Save energy Icon
43888 Packaging Flat
43888 Angled
43888 Lifestyle
43888 Back