Tablet U1 microSDXC kartica

sa USB èitaèem od 64GB

 
Tablet U1 microSDXC kartica sa USB èitaèem od 64GB*
Pregled

Lako pro¹irite memoriju va¹eg kompatibilnog Android/Windows tableta ili pametnog telefona sa Verbatim microSDHC/SDXC memorijskom karticom.

Sa brzinom klase Klasa 10 i UHS i ocenom klasa 1 (U1)**, ove memorijske kartice su optimizovane za zahteve performansi video sadr¾aja 1080p HD.

Kompatibilne su sa bilo kojim ureğajem koji poseduje otvor za memorijsku karticu SDHC/SDXC.

Ove memorijske kartice za tablet microSDHC / SDXC takoğe dolaze sa kompaktnim èitaèem kartica. Ubacite memorijsku karticu u zadnji deo èitaèa kartice i lako prebacite sadr¾aj na i sa kartice kada radite sa ureğajem koji poseduje USB ulaz. Ispunite svoj tablet sadr¾ajem i u¾ivajte u pokretu!

**Potreban je ureğaj kompatibilan sa UHS-1. Stvarne performanse mogu biti razlièite u zavisnosti od matiènog ureğaja, interfejsa i uslova kori¹æenja.
Memorijske kartice microSDHC/SDXC UHS-1 (Magistrala 1 ultra velike brzine) mogu da dosegnu najveæe brzine samo kada su uparene sa ureğajem UHS-1.
Klasa brzine oznaèava minimalne performanse pisanja za snimanje video zapisa. Npr. klasa 10 = 10 MB po sekundi

Za¹titni znak je logotip microSDHC/SDXC.

Tablet U1 microSDXC kartica sa USB èitaèem od 64GB*
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 64GB

Brzina èitanja: do 90MB/Sec**
Minimalna brzina pisanja: 10MB/Sec

  • Proširite memoriju vašeg kompatibilnog Android / Windows tableta ili pametnog telefona,
  • Klasa 10 i UHS brzina sa ocenom klasa 1 (U1),
  • Optimizovano za zahteve performansi od 1080p HD video sadr¾aja,
  • Ukljuèuje èitaè USB kartice za lagani prenos sadr¾aja sa kartice i na karticu.

Zahtjevi sustava

Kompatibilna je sa pametnim telefonima, tabletima, mobilnim telefonima i drugim ureğajima kompatibilnim sa microSDHC/SDXC.

Tablet U1 microSDXC kartica sa USB èitaèem od 64GB*
Tablet U1 microSDXC kartica sa USB èitaèem od 64GB*
Tehnički podaci

  • Dimenzije proizvoda: 11 x 15 x 1,0 mm (D x Š x V) (samo microSD)
  • Te¾ina proizvoda: 0,2 grama (samo microSD), 1,6 grama (microSD + èitaè kartice)
  • Dimenzije pakovanja: 90 x 3 x 135 mm (D x Š x V)
  • Te¾ina pakovanja: 9,3 grama (samo microSD), 10,7 grama (microSD + èitaè kartice)

Modeli
Broj dijela Kapacitet
44060 64GB
44059 32GB
44058 16GB
44060 Packaging Flat
44060 No Packaging Flat Card
44060 No Packaging HandHold
44060 No Packaging Flat Reader