Neèujni optièki mi¹

Pregled

Neèujna tehnologija
Recite „zbogom” buci i za¾elite dobrodo¹licu Verbatim neèujnom optièkom mi¹u. Kori¹tenjem nove neèujne tehnologije, neèujnih prekidaèa za klikanje i gumenih pokrova, ovaj je Verbatim mi¹ doista neèujan. Eliminirana je sva suvi¹na buka uz zadr¾avanje istog osjeæaja klikanja.

Precizna kontrola
Neèujni optièki mi¹ sadr¾i optièku tehnologiju visoke razluèivosti za glatko i precizno kretanje po zaslonu. Jednostavno utaknite u svoju USB prikljuènicu radi trenutaènog kori¹tenja.

Suvremen dizajn
Ergonomski dizajn savr¹eno odgovara dlanu radi najveæe udobnosti tijekom kori¹tenja. Jednostavan i suvremen dizajn pristajat æe svakoj radnoj povr¹ini.

Neèujni optièki mi¹
Neèujni optièki mi¹
Pojedinosti o proizvodu

  • Neèujna tehnologija uklanja suvišnu buku zadr¾avajuæi isti osjeæaj klikanja
  • Optièka tehnologija visoke razluèivosti od 1000 dpi
  • Ergonomski dizajn i udobnost dr¾anja radi jednostavnog korištenja

Zahtjevi sustava

Suèelje: USB-A

Operacijski sustav:
Windows Vista, XP, 7, 8 i 10
Mac OS X 10.4 i noviji
Linux Kernel 2.6 i noviji

Neèujni optièki mi¹
Neèujni optièki mi¹
Tehnički podaci

  • Te¾ina proizvoda: 80 grama
  • Dimenzije proizvoda: 11,71 cm (D) x 6,25 cm (Š) x 3,86 cm (V)
  • Duljina kabela: 1,5 metar

Sadržaj paketa

Neèujni optièki miš

Neèujni optièki mi¹
49024 Packaging Flat
49024 Top
49024 Side
49024 Back
49024 Angled 2
49024 Angled