Premium U1 SDXC

memorijska kartica 256 GB

 
Verbatim Premium U1 SDXC memorijska kartica 256 GB*
Pregled

Verbatimove SDHC (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) kartice su manjenjene upotrebi u kompatibilnim digitalnim kamerama, prenosivim muzièkim plejerima, „pametnim” telefonima, raèunarima i drugim ureğajima. SDHC koriste sistem FAT32, specifikaciju koja je uspostavljena za aplikacije kojima je potreban veæi kapacitet, i posebno su pogodne za video snimke visokog kvaliteta.

Sve veæa upotreba videa visoke definicije, digitalne fotografije visoke rezolucije i mobilnih aplikacija zahteva veæi kapacitet prostora za pohranjivanje podataka i zahtevnije stope prenosa podataka. Zbog ovoga, SDHC garantuju minimalnu odr¾anu brzinu prenosa, a ne najveæu.

 
Verbatim Premium U1 SDXC memorijska kartica 256 GB*

Verbatimove SDHC kartice su potpuno saglasne sa svim va¾eæim SD standardima. One imaju i za¹titu zapisa, èime se spreèava sluèajno brisanje. SDHC koriste isti fizièki format kao SD kartice, ali se ne mogu koristiti sa SD matiènim ureğajima koji nisu saglasni sa verzijom 2.0 SDA specifikacija.

Logo SDHC je za¹tiæeni znak.

Klasa brzine:
Klasa brzine je zvanièna jedinica mere brzine za SD kartice prema definiciji SD Association. Jednaka je 8 MBit/s i meri minimalne brzine pisanja na osnovu „najboljeg fragmentiranog stanja u kome nijedna memorijska jedinica nije zauzeta”.

Klasa 10: garantovana minimalna stopa prenosa podataka od 80 Mbit/s (10 MByte/s).


Vi¹e prirode, manje plastike.

Ovo pakovanje sadr¾i u proseku 90% manje plastike nego prethodno.

Verbatim Premium U1 SDXC memorijska kartica 256 GB*
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 256GB

Brzina èitanja: do 90MB/Sec
Minimalna brzina pisanja: 10MB/Sec

Modeli
Broj dijela Kapacitet
44026 256GB
44025 128GB
44024 64GB
43963 32GB
43962 16GB
44026 Flat
Digital Camera Lifestyle
44026 Packaging Flat