Prenosivi Power Pack punjaè

3500 mAh

Prenosivi Power Pack punjaè – 3500 mAh
Pregled

Power Pack - nastavite prièati!
Sada mo¾ete prièati dulje, slu¹ati vi¹e glazbe, igrati vi¹e igara i gledati vi¹e videa i ne brinuti o tome da æe vam se istro¹iti baterija. Ako vam se istro¹i baterija, samo ukljuèite prijenosni Power Pack i nastavite dalje.

Universal Pack - napunite sve!
S litij-ionskom baterijom od 3.500 mAh, prijenosni Power Pack podr¾ava punjenje razlièitih ureğaja, kao ¹to su iPhone, iPod i pametni telefoni i be¾iène Bluetooth slu¹alice koje se pune preko micro USB-a.

Tanka prenosivost – lako se nosi!
Lako stane u d¾ep ili torbu, savr¹ene je velièine da ga ponesete sa sobom kad putujete. Lagani i tanki dizajn ga èine savr¹enim za no¹enje u sluèaju hitne potrebe za punjenjem.

Ukljuèen je USB kabel za punjenje:
S Power Packom je ukljuèen USB kabel za punjenje Power Packa, kao i za punjenje ureğaja zasnovanog na micro-USB-u. Za punjenje iPhone/iPod ureğaja s prijenosnim power packom, samo koristite podatkovni kabel koji ste dobili sa svojim telefonom.

Prenosivi Power Pack punjaè – 3500 mAh
Pojedinosti o proizvodu

 • Razgovarajte, slušajte glazbu i igrajte igrice dulje,
 • Punite razlièite ureğaje, ukljuèujuæi iPhone, iPod Touch/Nano/Shuffle, pametne telefone koji se pune preko micro USB-a i be¾iène bluetooth slušalice,
 • Lagani, tanki dizajn koji ga èini idealnim za putovanja,
 • LED indikatori prikazuju status napajanja power pack punjaèa – pritisnite gumb za provjeru napajanja za prikaz preostale snage napajanja.
 • Tipka za ukljuèivanje/provjeru napajanja,
 • Pru¾a pribli¾no 175% punjenja pametnog telefona.

Prenosivi Power Pack punjaè – 3500 mAh
Tehnički podaci

 • Baterija: 3.500 mAh litij-ionska
 • Kapacitet baterije: 3.500 mAh (10Wh)
 • Ulazni napon (USB): 5VDC, 1A Max
 • Izlazni napon (USB): 5VDC, 1A Max
 • Dimenzije proizvoda: 114mm x 50.5mm x 18mm (D x Š x V)
 • Masa proizvoda: 112 grama
 • Vijek trajanja ciklusa baterija: 500 puta
 • Napon litijske baterije: 3,7 V
 • Broj litij-ionskih æelija: 1

Vrijeme punjenja Power Pack punjaèa (pribli¾no)

 • AC punjenje: 4 sata
 • Punjenje USB–om na raèunalu: 8 sati

Sadržaj paketa

Prijenosni Power Pack od 3500mAh
Kabel USB na micro USB
Korisnièki vodiè

Prenosivi Power Pack punjaè – 3500 mAh
97933 Global Lifestyle with iPhone cropped
97933 Global Flat
97933 Global 3D
97933 Global Reflection
97933 Global No Packaging Angled
97933 Global No Packaging with iPhone
97933 Global Reflection