D¾epna prijenosna baterija

10400 mAh

 
Ovaj proizvod više nije dostupan
Pregled

Power Pack - nastavite prièati!
Sada mo¾ete prièati dulje, slu¹ati vi¹e glazbe, igrati vi¹e igara i gledati vi¹e videa i ne brinuti o tome da æe vam se istro¹iti baterija. Ako vam se istro¹i baterija, samo ukljuèite prijenosni Power Pack i nastavite dalje.

Universal Pack - napunite sve!
S litij-ionskom baterijom od 10.400 mAh, prijenosni Power Pack podr¾ava punjenje razlièitih ureğaja, kao ¹to su iPhone, iPod i pametni telefoni i be¾iène Bluetooth slu¹alice koje se pune preko micro USB-a.

D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
Pojedinosti o proizvodu

Tanka prenosivost – lako se nosi!
Lako stane u d¾ep ili torbu, savr¹ene je velièine da ga ponesete sa sobom kad putujete. Lagani i tanki dizajn ga èine savr¹enim za no¹enje u sluèaju hitne potrebe za punjenjem.

Ukljuèen je USB kabel za punjenje:
S Power Packom je ukljuèen USB kabel za punjenje Power Packa, kao i za punjenje ureğaja zasnovanog na micro-USB-u. Za punjenje iPhone/iPod ureğaja s prijenosnim power packom, samo koristite podatkovni kabel koji ste dobili sa svojim telefonom. Broj 99 na ovom zaslonu kad je baterija potpuno napunjena putem kabela za punjenje/USB prikljuèka.

* na osnovi ureğaja iPhone 6S

 • Puni iPhon, iPod, pametne telefone i slièno,
 • Pove¾ite izravno na pametni telefon putem integriranog mikro USB kabela (za povezivanje na iPhone potreban je odgovarajuæi kabel)
 • Ponovno napunite prijenosnu bateriju putem USB prikljuèka na raèunalu ili zidne utiènice,
 • LED indikator napajanja,
 • Pru¾a pribli¾no 100% napunjenosti pametnog telefona*.

D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
Tehnički podaci

 • Baterija: 10400 mAh, litij-ionska
 • Kapacitet baterije: 10400 mAh
 • Ulazni napon (mikro USB): DC 5,0 - 5,5 V
 • Ulazna struja: 2000 mA
 • Izlazni napon (USB): DC 5,0 V
 • Izlazna struja: 1000/2400 mA
 • 105 mm x 72 mm x 22 mm (D x Š x V)
 • Te¾ina proizvoda: 253 grama
 • Radni ciklus baterije: 500 puta  
 • Vrijeme punjenja: 7-8 sati
 • Vrijeme rada: 4-5 sati

Sadržaj paketa

Prijenosna baterija kapacitete 10400 mAh
Kabel USB na mikro USB
Vodiè za brzi poèetak

D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
49946 Packaging Flat
49946 LED Display
49946 Angled
49946 Front
49946 Top Angled