D¾epni èitaè kartica

Pregled

Moderan i kompaktan Verbatimov d¾epni èitaè kartica omoguæuje brz i jednostavan prijenos va¹ih digitalnih fotografija.

Ovaj vi¹enamjenski èitaè ima 4 utora za kartice s podr¹kom za memorijske kartice raznih formata, ukljuèujuæi suèelja za SD, Memory Stick i MMC.

D¾epni èitaè kartica s integriranim USB-kabelom nudi funkcionalnost znaèajke »ukljuèi i radi« na Windows i Mac operativnim sustavima. Verbatimov d¾epni èitaè kartica savr¹en je izbor za vas ako tra¾ite lako prenosiv i funkcionalan èitaè kartica za brzi prijenos va¹ih slika.

D¾epni èitaè kartica
D¾epni èitaè kartica
Pojedinosti o proizvodu

Podr¾ava sljedeæe flash memorijske kartice:
Secure Digital (SD)
Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital eXtended Capacity UHS-I (SDXC)
Mini-SD*
Mikro-SD
Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
MultiMedia Card (MMC)

*Potreban je prilagodnik koji nije sadr¾an u paketu.

  • Èitaè memorijskih kartica s 4 utora podr¾ava razne formate kartica.
  • Kompatibilan sa SDXC UHS-I karticama.
  • S USB napajanjem što znaèi da nema potrebe za vanjskim napajanjem.
  • Moderan i kompaktan dizajn ureğaja pru¾a poboljšanu funkcionalnost i prenosivost.
  • Integrirani USB-kabel omoguæuje brz i jednostavan prijenos slika.

Zahtjevi sustava

Windows 8, 7, Vista, XP, 2000
Mac OS X 10.1 ili noviji

D¾epni èitaè kartica
D¾epni èitaè kartica
Tehnički podaci

  • Masa proizvoda: 20 grama
  • Dimenzije proizvoda: 78 mm × 27 mm × 18,4 mm (D × Š × V)
  • Suèelje: USB 2.0
  • Duljina kabela: 2,3 cm

Sadržaj paketa

D¾epni èitaè kartica

D¾epni èitaè kartica
97709 Global No Packaging Top
97709 Global No Packaging Side
97709 Packaging Flat
97709 Global No Packaging Front On