microSDXC

Klasa 10 sa 128 GB

 
microSDXC klasa 10 sa 128 GB*
Pregled

Trenutno najmanja minijaturna memorijska kartica na trћiљtu (microSDHC memorijske kartice su dizajnirane specijalno za mobilne telefone), ova majuљna memorijska kartica troљi vrlo malo energije, i time љtedi bateriju vaљeg mobilnog telefona. Takoğe se moћe koristiti u GPS ureğajima, MP3 plejerima, digitalnim fotoaparatima i PDA ureğajima.

Kada se koriste sa SD prikljuèkom, Verbatimove microSD memorijske kartice su kompatibilne sa svim ureğajima koji imaju SDHC slot, a spisak kompatibilnih ureğaja je svakim danom sve veæi.

Sve kartice sadrћe najnoviju tehnologiju za zaљtitu autorskih prava koja garantuje legalan prenos digitalne imovine (fotografije, filmovi, muzika, itd...) putem raèunarskih mreћa za liènu upotrebu.

SD High Capacity (SDHC) je nova SD memorijska kartica koja se zasniva na specifikaciji SDA 2.0 i kapacitetu veæem od 2GB. Prednosti ukljuèuju veæi kapacitet i brћi prenos podataka. Kriterijum za klasifikaciju brzine klasifikuje performanse po broju klase i pruћa naèin za izraèunavanje performansi. Specifikacija klase 10 oznaèava najmanju brzinu prenosa podataka od 10MB/Sec.

Logo microSDHC je za¹tiæeni znak.

Vi¹e prirode, manje plastike.
Ovo pakovanje sadr¾i u proseku 90% manje plastike nego prethodno.

microSDXC klasa 10 sa 128 GB*
microSDXC klasa 10 sa 128 GB*
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 128GB

Brzina èitanja: do 90MB/Sec
Minimalna brzina pisanja: 10MB/Sec

Modeli
Broj dijela Kapacitet
44085 128 GB s adapterom
44084 64 GB s adapterom
44083 32GB s adapterom
44013 32GB
44082 16GB s adapterom
44010 16GB
44085 Packaging Flat36
44085 Flat with Adapter
44085 Flat