Micro SDHC 4GB* - Klasa 10

Ovaj proizvod više nije dostupan

Broj proizvoda: 44011

Ukratko o proizvodu


Trenutno najmanja minijaturna memorijska kartica na trћiљtu (microSDHC memorijske kartice su dizajnirane specijalno za mobilne telefone), ova majuљna memorijska kartica troљi vrlo malo energije, i time љtedi bateriju vaљeg mobilnog telefona. Takođe se moћe koristiti u GPS uređajima, MP3 plejerima, digitalnim fotoaparatima i PDA uređajima.

Kada se koriste sa SD priključkom, Verbatimove microSD memorijske kartice su kompatibilne sa svim uređajima koji imaju SDHC slot, a spisak kompatibilnih uređaja je svakim danom sve veći.

Sve kartice sadrћe najnoviju tehnologiju za zaљtitu autorskih prava koja garantuje legalan prenos digitalne imovine (fotografije, filmovi, muzika, itd...) putem računarskih mreћa za ličnu upotrebu.

SD High Capacity (SDHC) je nova SD memorijska kartica koja se zasniva na specifikaciji SDA 2.0 i kapacitetu većem od 2GB. Prednosti uključuju veći kapacitet i brћi prenos podataka. Kriterijum za klasifikaciju brzine klasifikuje performanse po broju klase i pruћa način za izračunavanje performansi. Specifikacija klase 10 označava najmanju brzinu prenosa podataka od 10MB/Sec.

Logo microSDHC je zaštićeni znak.

Više prirode, manje plastike.
Ovo pakovanje sadrži u proseku 90% manje plastike nego prethodno.

Kapacitet: 4GB
Brzina pisanja: 10MB/Sec
Brzina čitanja: 10MB/Sec


Broj proizvoda: 44011

*GB = 1 milijarda bajtova. Dostupni kapacitet za pohranu bit će manji jer uređaj koristi do 10% memorije za formatiranje i druge funkcije. Vidi www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

Micro SDHC 4GB* - Klasa 10


Ovaj proizvod više nije dostupan
Broj proizvoda: 44011

44011 - Global Flat







Ukratko o proizvodu
Trenutno najmanja minijaturna memorijska kartica na trћiљtu (microSDHC memorijske kartice su dizajnirane specijalno za mobilne telefone), ova majuљna memorijska kartica troљi vrlo malo energije, i time љtedi bateriju vaљeg mobilnog telefona. Takođe se moћe koristiti u GPS uređajima, MP3 plejerima, digitalnim fotoaparatima i PDA uređajima.

Kada se koriste sa SD priključkom, Verbatimove microSD memorijske kartice su kompatibilne sa svim uređajima koji imaju SDHC slot, a spisak kompatibilnih uređaja je svakim danom sve veći.

Sve kartice sadrћe najnoviju tehnologiju za zaљtitu autorskih prava koja garantuje legalan prenos digitalne imovine (fotografije, filmovi, muzika, itd...) putem računarskih mreћa za ličnu upotrebu.

SD High Capacity (SDHC) je nova SD memorijska kartica koja se zasniva na specifikaciji SDA 2.0 i kapacitetu većem od 2GB. Prednosti uključuju veći kapacitet i brћi prenos podataka. Kriterijum za klasifikaciju brzine klasifikuje performanse po broju klase i pruћa način za izračunavanje performansi. Specifikacija klase 10 označava najmanju brzinu prenosa podataka od 10MB/Sec.

Logo microSDHC je zaštićeni znak.

Više prirode, manje plastike.
Ovo pakovanje sadrži u proseku 90% manje plastike nego prethodno.

Kapacitet: 4GB
Brzina pisanja: 10MB/Sec
Brzina čitanja: 10MB/Sec


Broj proizvoda: 44011

*GB = 1 milijarda bajtova. Dostupni kapacitet za pohranu bit će manji jer uređaj koristi do 10% memorije za formatiranje i druge funkcije. Vidi www.verbatim.com/flashcapacity.