Verbatim MDISC

Lifetime archival BDXL 100GB - 5 kom. u ¹irokom plastiènom pakovanju

 
Pregled

Verbatim MDISC je novi standard u digitalnoj memoriji osmi¹ljen da saèuva i za¹titi va¹e datoteke graviranjem va¹ih informacija u patentirani sloj „poput stene“, otporan na svetlo, temperaturu i vla¾nost. Testovi po industrijskom standardu ISO/IEC 10995 koje je sproveo Millenniata pokazali su oèekivani proseèni vek trajanja MDISC-a od 1332 godine, i samo 5% diskova je pokazalo znake gubitka podataka posle 667 godina. Zbog toga je projektovani vek trajanja nekoliko stotina godina.

Kapacitet BDXL-a od 100 GB èini arhiviranje osnovnih podataka lak¹im za kuæne korisnike kao i za poslovne korisnike i preduzeæa.

MDISC BDXL diskovi sadr¾e titanijum za dodatnu dugoveènost. Kombinovan sa MDISC patentiranim slojem za snimanjem „poput stene“, on pru¾a vrhunsku za¹titu za va¹e dragocene memorije i podatke.

BD-XL Blu-ray pisaè je neophodan za pisanje podataka na diskove.

Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB* - 5 kom. u ¹irokom plastiènom pakovanju
Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB* - 5 kom. u ¹irokom plastiènom pakovanju
Pojedinosti o proizvodu

Prilagodite svoje diskove – ispisivanjem
Verbatim diskovi za ispisivanje sadr¾e povr¹inu za ispisivanje, dizajniranu za upotrebu u va¹em tintnom pisaèu. Ovi vam diskovi omoguæuju da na povr¹ini diska ispi¹ete ¹to god ¾elite.

Kapacitet: 100GB
Brzina: 4x
Vrsta pakovanja: 5 kom. u ¹irokom plastiènom pakovanju
Povr¹ina diska: Pogodno za ¹tampu na inkd¾et ¹tampaèima
Podruèje ispisa: 40 - 118 mm

Video

Verbatim MDISC Lifetime archival BDXL 100GB* - 5 kom. u ¹irokom plastiènom pakovanju

Verbatim tabela MDISC kompatibilnosti

43834 Flat
43834 3D
43834 Flat packaging reflection