GO NANO

be¾ièni mi¹ - crni

 
Pregled

Uredite svoj sto prema bojama! Uklopite svoj GO NANO mi¹ sa Verbatimovim hard diskom u boji!

Verbatimov GO NANO mi¹ je dostupan u 4 jarke boje, pa omoguæava onima koji prate modu da uklope mi¹a sa laptopom ili da jednostavno koriste svoju najpopularniju boju!

Da biste koristili mi¹a, jednostavno ukljuèite nano prijemnik u USB prikljuèak i ukljuèite mi¹a. Uz to, nano prijemnik je dovoljno mali da se prikljuèi jednom i ostavi ukljuèen, pa je ovo savr¹en mi¹ za kori¹æenje u pokretu ili upotrebu uz stoni raèunar bez problema.

GO NANO mi¹ ima re¾im mirovanja, kako bi se ¹tedela baterija. Posle kratkog perioda neaktivnosti, mi¹ æe preæi u re¾im mirovanja. Da biste ga ponovo aktivirali, samo pritisnite neko od dugmadi.

GO NANO mi¹ ima rezoluciju od 1600 dpi, ¹to pru¾a precizne pokrete i kontrolu. Dizajniran je tako da bude udoban, sa mekom, teksturnom povr¹inom za dr¾anje.

GO NANO be¾ièni mi¹ - crni
GO NANO be¾ièni mi¹ - crni
Pojedinosti o proizvodu

  • Be¾ièni miš sa 3 dugmeta i 1600 dpi.
  • Nano prijemnik koji se ukljuèuje – dovoljno mali da uvek ostane ukljuèen.
  • Be¾ièna tehnologija frekvencije 2,4 GHz.
  • Specijalno je dizajniran tako da pru¾a kontrolu i udobnost, sa mekanom, teksturnom površinom za dr¾anje.
  • Dostupan u 4 boje – crnoj, blistavo ru¾ièastoj, karipsko plavoj i vulkansko narand¾astoj.

Zahtjevi sustava

Windows 7, XP, 2000, Vista
Mac OS 10.4.X i novije verzije
USB interfejs

GO NANO be¾ièni mi¹ - crni
GO NANO be¾ièni mi¹ - crni
Tehnički podaci

  • Dimenzije: 95 mm x 58 mm x 35,45 mm (D x Š x V)
  • Te¾ina: 79 grama, ukljuèujuæi i baterije
  • RF (RF domet 6 m – na otvorenom prostoru 10 m)
  • dpi (dots per inch – taèke po inèu): 1600

Sadržaj paketa

GO NANO miš
Nano prijemnik
2 AAA baterije.

GO NANO be¾ièni mi¹ - crni
49042 Packaging Flat
49042 Global No Packaging Top
49042 Global No Packaging Side
49042 Global No Packaging Angled 1
49042 Global No Packaging Angled 2
49042 Global No Packaging Bottom
49042 Global No Packaging Angled Bottom