Fingerprint Secure

Prijenosni tvrdi disk od 2 TB

 
Pregled

Glavna briga dok ste u pokretu je oèuvanje sigurnosti podataka — ne samo poslovnih, veæ i osobnih podataka. Zamislite gubitak osobnih datoteka, ostavljanje na vlaku ili zadnjem sjedalu taksija, imajuæi na umu da bilo tko ima pristup do njih jer su bile pohranjene na standardnom tvrdom disku. Za potpunu sigurnost informacija, tvrdi disk za¹tiæen otiskom prsta koristi kombinaciju hardverskog ¹ifriranja 256-bitnim AES-om i biometrijske tehnologije.

Visoka razina ¹ifriranja
Hardversko ¹ifriranje s pomoæu 256-bitnog AES-a besprijekorno ¹ifrira sve podatke na pogonu u realnom vremenu. Pogon je sukladan sa zahtjevima OUZP-a (eng. GDPR-a) jer je 100 % pogona sigurnosno ¹ifrirano. Ugrağeni sustav za prepoznavanje otiska prsta omoguæuje pristup za osam ovla¹tenih korisnika i jednim administratorom koji ureğaju mo¾e pristupiti putem lozinke. Tvrdi disk ne sprema lozinke u raèunalu ili nestabilnoj memoriji sustava, stoga je puno sigurnije od softverskog ¹ifriranja.

 
Prijenosni tvrdi disk od 2 TB za¹tiæen otiskom prsta

Prilagoğeno korisniku
Softver je jednostavan za kori¹tenje i omoguæuje snimanje otisaka prstiju za osam korisnika. Nakon postavljanja, ti korisnici mogu zakljuèati i otkljuèati ureğaj koristeæi samo registrirani otisak prsta. Jednostavno prikljuèite pogon za¹tiæen otiskom prsta u raèunalo i lagano polo¾ite prst na senzor. Ako je otisak prsta prepoznat, za¹tiæeni tvrdi disk æe se otkljuèati, a na ureğaju æe se upaliti zelena LED ¾aruljica. Tvrdom disku je takoğer moguæe pristupiti s pomoæu administratorske lozinke.

Svestrana povezivost
Kada se otisci prstiju postave kori¹tenjem Windows PC raèunala, pogon se mo¾e koristiti i na PC i na Mac operacijskom sustavu. Suèelje tvrdog diska je USB 3.1 GEN 1 s prikljuèkom USB-C i kompatibilno je sa super brzim prijenosima podataka*. Pakiranje takoğer sadr¾i kabel USB-C na USB-A i prilagodnik USB-C za povezivanje s razlièitim ureğajima. Takoğer, nakon ¹to se otisak prsta registrira, moguæe ga je povezati s TV ureğajima, ¹to nije sluèaj s obiènim ¹ifriranim tvrdim diskovima.

Softver za sigurnosno kopiranje
Za dodatnu sigurnost, prilo¾eni program Nero Backup poma¾e vam pri sigurnosnom kopiranju svih datoteka, mapa i pogona iz prijenosnog ili stolnog raèunala kad god po¾elite. Takoğer omoguæuje stvaranje rasporeda automatskog sigurnosnog kopiranja u prethodno namje¹teno vrijeme i dan, èime se osigurava redovito stvaranje sigurnosne kopije! Program Nero Backup kompatibilan je sa sustavom Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (nije kompatibilan sa sustavom Mac OS).

 
Prijenosni tvrdi disk od 2 TB za¹tiæen otiskom prsta
Pojedinosti o proizvodu

 • Prijenosni tvrdi disk USB-CTM s ugrağenim skenerom za otisak prsta radi sprjeèavanja neovlaštenog pristupa vašim podacima
 • Pristup pomoæu otiska prsta ovlaštenog korisnika
 • Obvezno 100 %-tno hardversko sigurnosno šifriranje 256-bitnim premium AES-om
 • Do osam ovlaštenih korisnika i jednim administratorom (putem lozinke)
 • Pohranite i nosite povjerljive podatke uz zaštitu od gubitka ili probijanja
 • Podr¾ava tehnologiju USB Super-speed (5 Gb/s)
 • Kabel USB-CTM na USB-A i prilagodnik USB-CTM
 • Prilo¾en softver za sigurnosno kopiranje Nero Backup Software

Zahtjevi sustava

USB 3.1 GEN 1 (takoğer kompatibilno s USB 3.0/2.0)*

PC:

 • Minimalno Intel procesor Pentium II/50 MHz, 64 MB RAM
 • Windows 10, 8, 7

MAC:

 • Minimalno procesor Apple G, 64 MB RAM
 • Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3

*za optimalne performanse pogon mora biti prikljuèen na USB 3.1 GEN 1 upravljaè

Prijenosni tvrdi disk od 2 TB za¹tiæen otiskom prsta
Prijenosni tvrdi disk od 2 TB za¹tiæen otiskom prsta
Tehnički podaci

 • Napajanje: sabirnica napajanja putem USB kabela
 • Suèelje: USB 3.1 GEN 1
 • Materijal kuæišta: plastika i aluminij
 • LED pokazivaè: Zakljuèano / Otkljuèano
 • Te¾ina proizvoda: 1 TB 156 grama / 2 TB 182 grama
 • Dimenzije: 126mm x 81mm x 16,5mm (D x Š x V)
 • Radna temperatura: 5 °C do 50 °C
 • Temperatura pohrane: -40 °C do 70 °C
 • Radna vla¾nost: 5 do 90%, bez kondenzacije

Sadržaj paketa

Tvrdi disk Verbatim zaštiæen otiskom prsta
Program Nero Backup Software
Kabel USB-CTM na USB-A (prilo¾en prilagodnik USB-CTM)
Vodiè za brzo postavljanje
Korisnièki priruènik (prethodno snimljen na pogon)

Prijenosni tvrdi disk od 2 TB za¹tiæen otiskom prsta
Modeli
Broj dijela Kapacitet
53651 2TB
53650 1TB
53650 53651 Lifestyle 3376
Add Fingerprint 5
53651 Top
53651 Side
53651 Packaging Flat
53651 Packaging 3D
53651 Angled
53651 Angled 2
Fingerprint Secure HDD Lifestyle Image 6833
Fingerprint Secure HDD Lifestyle Image 6831