DVD-R 8cm Dual Layer Matt Silver

Ovaj proizvod više nije dostupan

Broj proizvoda: 43632

Ukratko o proizvodu


Verbatimov DVDR/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 2.6GB
Brzina: 4x
Pakiranje: 3 Pack Blister
Povrina diska : Matt Silver


Broj proizvoda: 43632

Verbatim MDISC Compatibility Chart

DVD-R 8cm Dual Layer Matt Silver


Ovaj proizvod više nije dostupan
Broj proizvoda: 43632

43632 - Global FlatUkratko o proizvodu
Verbatimov DVDR/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 2.6GB
Brzina: 4x
Pakiranje: 3 Pack Blister
Povrina diska : Matt Silver


Broj proizvoda: 43632