DVD+R 8cm Double Layer Matt Silver

Ovaj proizvod više nije dostupan

Broj proizvoda: 43629

Ukratko o proizvodu


Verbatimov DVDR/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 2.6GB
Brzina: 2.4x
Pakiranje: 3Pack Blister
Povrina diska: Matt Silver


Broj proizvoda: 43629

Verbatim MDISC Compatibility Chart

DVD+R 8cm Double Layer Matt Silver


Ovaj proizvod više nije dostupan
Broj proizvoda: 43629

43629 PC Today Test Winner logoUkratko o proizvodu
Verbatimov DVDR/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 2.6GB
Brzina: 2.4x
Pakiranje: 3Pack Blister
Povrina diska: Matt Silver


Broj proizvoda: 43629