CD-RW 8cm Colour 4x

Ovaj proizvod više nije dostupan

Broj proizvoda: 43245

Ukratko o proizvodu


Verbatimov CD-R/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 210MB
Brzina: 4x
Pakiranje: 5 Pack Slim Case
Povrina diska : Colour


Broj proizvoda: 43245

Verbatim MDISC Compatibility Chart

CD-RW 8cm Colour 4x


Ovaj proizvod više nije dostupan
Broj proizvoda: 43245

43245 Global FlatUkratko o proizvodu
Verbatimov CD-R/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 210MB
Brzina: 4x
Pakiranje: 5 Pack Slim Case
Povrina diska : Colour


Broj proizvoda: 43245