CD-R High Capacity

Ovaj proizvod više nije dostupan

Broj proizvoda: 43586

Ukratko o proizvodu


Verbatimov CD-R/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 800MB
Brzina: 40x
Pakiranje: 25 Pack Spindle
Povrina diska: Extra Protection
Broj proizvoda: 43586

Verbatim MDISC Compatibility Chart

CD-R High Capacity


Ovaj proizvod više nije dostupan
Broj proizvoda: 43586

43586 Global 3DUkratko o proizvodu
Verbatimov CD-R/RW koristi tehnologiju MKM-a i Verbatima, to obezbeuje izuzetan kvalitet svakog zapisa. Odeljenje za istraivanje i razvoj kompanije Mitsubishi Chemical blisko sarauje sa proizvoaima ureaja, to obzbeuje iroku kompatibilnost Verbatimovih diskova i ini ih savrenim za deljenje podataka sa raunara, porodinih snimaka, fotografija i muzike. Najvei evropski proizvoa medija za snimanje

* SCCG CD/DVDR '03 – '13.

Kapacitet: 800MB
Brzina: 40x
Pakiranje: 25 Pack Spindle
Povrina diska: Extra Protection
Broj proizvoda: 43586