Understanding Cookies

Razumijevanje kolaèiæa

Što su kolaèiæi?

Kolaèiæ je mala datoteka koja se sprema na Vaše raèunalo te sadr¾i informacije vezane za internetsku stranicu koju ste posjetili. Ove informacije se zatim šalju nazad na stranicu kod svake posjete da bi se prepoznao korisnik i da biste tijekom uporabe stranice imali najbolje moguæe iskustvo. Dolje navedene informacije sadr¾e pregled dostupnih vrsta kolaèiæa i vrsta kolaèiæa koje koristi naša internetska stranica.

Koje vrste kolaèiæa postoje?

Postoje èetiri osnovne skupine kolaæiæa, kako odreğuje vodiè za kolaèiæe Meğunarodne trgovaèke komore (ICC). Oni su sljedeæi:

  • Izrièito nu¾ni kolaèiæi. Ti kolaèiæi su nu¾ni da bi vam se omoguæila navigacija po internetskoj stranici i uporaba njenih funkcija, kao što je pristup sigurnim podruèjima, košarice za kupnju ili elektronsko plaæanje.
  • Kolaèiæi za performanse. Ovi kolaèiæi sakupljaju informacije o tome kako posjetitelji koriste internetsku stranicu. Koriste se samo za poboljšanje rada internetske stranice.
  • Kolaèiæi za funkcionalnost. Ti kolaèiæi pamte vaše izbore (kao što je vaše korisnièko ime ili vaša regija) da bi se poboljšalo vaše korisnièko iskustvo i da bi vaša uporaba bila još više personalizirana.
  • Kolaèiæi za ciljne skupine To su kolaèiæi od reklamnih tvrtki treæih strana koji se koriste za sakupljanje informacija o stranicama koje posjeæujete da bi se stvorilo prilagoğeno oglašavanje za korisnika.

Zašto bih trebao/la koristiti kolaèiæe?

Kad koristite kolaèiæe, internetska stranica koju posjeæujete mo¾e prepoznati da ste ponovni posjetitelj i ima moguænost prilagoditi sadr¾aj prema vašim ¾eljama. To mo¾e ukljuèivati stvari kao što su jezik / regionalne preference, vaše ime / korisnièko ime ili prethodno pogledane stavke. Osim toga, stranica mo¾e takoğer prepoznati da li ste novi posjetitelj i prema tome pru¾iti odgovarajuæe informacije. Internetske stranice s e-trgovinom koriste kolaèiæe da dodaju i spreme artikle u vašu košaricu da bi Vam se olakšala kupovina.

Trebam li izbjegavati kolaèiæe?

U veæini situacija, kolaèiæi se koriste samo za poboljšanje vaše uporabe i da Vam se pru¾i najbolje moguæe iskustvo na stranici koju posjeæujete. Najveæi razlog za zabrinutost vezano za kolaèiæe se odnosi na kolaèiæe koje koriste reklamne tvrtke treæih strana jer one promatraju vaše navike pregledavanja i prema tome mijenjaju oglašavanje. Neki ljudi mogu zbog toga osjetiti nelagodu, ali mi u tvrtki Verbatim jasno naznaèujemo sve kolaèiæe koji se koriste i kako se mogu iskljuèiti, po ¾elji.

Kako mogu kontrolirati koji se kolaèiæi koriste?

Gotovo svi suvremeni internetski preglednici vam nude opciju potpuno blokade kolaèiæa, ili mo¾ete odabrati one koje ¾elite blokirati ili prihvatiti. To Vam daje potpunu kontrolu nad kolaèiæima koji se koriste, iako pregledavanje mo¾e biti ugro¾eno ako ih potpuno eliminirate.

Kolaèiæi koje koristi Verbatim

Izrièito nu¾ni kolaèiæi

PHPSESSID ASPSESSIONIDQQABRTSR UserGUIDShop
Koriste se za odr¾avanje PHP sesije. To omoguæava klijentu da se identificira prema poslu¾itelju i bez toga stranica ne mo¾e funkcionirati. Valjanost: Kraj sesije Koriste se za odr¾avanje ASP sesije. To omoguæava klijentu da se identificira prema poslu¾itelju i bez toga stranica ne mo¾e funkcionirati. Valjanost: 10 minuta Globalni jedinstveni identifikator korisnika za naš sustav internetske trgovine. To omoguæava korisniku da se identificira prema košarici za kupovinu. Svi proizvodi unutar košarice su vezani na UserGUID. Valjanost: 24 sata

Kolaèiæi za performanse

Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Google Analytics je internetski servis kojim Google omoguæava tvrtkama da nadziru rad internetske stranice da stranica bude optimizirana za svoje posjetitelje. Daljnje informacije o kolaèiæima servisa Google Analytics se mogu naæi https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Kolaèiæi za funkcionalnost

Test cook_lang Cookie_countrypopup Cookie_countryid default_country YouTube
Ovo je testni kolaèiæ koji se koristi za otkrivanje da li vaš preglednik prihvaæa kolaèiæe Valjanost: Manje od 24 sata Koristi se za oznaèavanje jezika internetske stranice Valjanost: 356 dana Koristi se za oznaèavanje da li je skoèni prozor odabira dr¾ave veæ bio prikazan na internetskoj stranici Valjanost: Na kraju sesije Koristi se za oznaèavanje dr¾ave internetske stranice Valjanost: Kraj sesije Koristi se za oznaèavanje ¾eljene dr¾ave iz skoènog prozora odabira dr¾ave koji se pojavljuje kad korisnik prvi put posjeti stranicu. To se postavlja samo ako se odabere "Zapamti odabir". Valjanost: 6 mjeseci YouTube se koristi za video sadr¾aj na cijeloj internetskoj stranici a YouTube sakuplja informacije o video isjeècima koje ljudi gledaju.

Kolaèiæi za ciljne skupine

Verbatim ne koristi nikakve kolaèiæe za ciljne skupine