Jamstvo

Europsko jamstvo

Zahvaljujemo Vam na kupnji vašeg Verbatim proizvoda.

Zamjena proizvoda vaš je jedini pravni lijek pod ovim jamstvom i ovo jamstvo se ne odnosi na uobièajeno habanje ili štetu zbog neispravnog i prekomjernog korištenja, ošteæivanja, zanemarivanja ili nesretnih sluèajeva, niti na ikakvu nekompatibilnost ili loše performanse zbog odreğenih raèunalnih programa ili hardvera koje koristite.

VERBATIM NE ODGOVARA ZA GUBITAK PODATAKA ILI SLUÈAJNU, POSLJEDIÈNU ILI POSEBNU ŠTETU KAKO GOD JE UZROKOVANA KAO KRŠENJE JAMSTVA ILI NA DRUGI NAÈIN. Ovo jamstvo daje vam odreğena zakonska prava i mo¾ete imati i druga prava koja se razlikuju od dr¾ave do dr¾ave. Ove informacije o jamstvu va¾e samo za Verbatim Europa, Srednji istok i Afrika; za ostale dr¾ave molimo posjetite odgovarajuæu web stranicu. Verbatim ne iskljuèuje, ne ogranièava i ne obustavlja ostala prava koja mo¾ete imati, ukljuèujuæi i ona koja mogu proizlaziti iz nesukladnosti prodajnog ugovora. Za potpuno razumijevanje svojih prava trebali biste konzultirati zakone svoje zemlje, pokrajine ili dr¾ave.

Verbatimovo ogranièeno do¾ivotno jamstvo: (Optièki mediji)

Verbatim jamèi da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne ukljuèuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit æe zamijenjen bez troška za kupca. Proizvod s originalnim raèunom mo¾ete vratiti na mjestu kupnje ili mo¾ete stupiti u kontakt s tvrtkom Verbatim.

 

3-godišnje ogranièeno Verbatimovo jamstvo: (LED Lighting)

Verbatim jamèi da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu i izradi u razdoblju od 3 godine od datuma kupnje. Ovo jamstvo ne ukljuèuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit æe zamijenjen bez troška za kupca. Proizvod s originalnim raèunom mo¾ete vratiti na mjestu kupnje ili mo¾ete stupiti u kontakt s tvrtkom Verbatim.

 

2-godišnje ogranièeno Verbatimovo jamstvo: (Tvrdi diskovi, Dodaci, Flash memorija)

Verbatim jamèi da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu i izradi u razdoblju od 2 godine od datuma kupnje. Ovo jamstvo ne ukljuèuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit æe zamijenjen bez troška za kupca. Proizvod s originalnim raèunom mo¾ete vratiti na mjestu kupnje ili mo¾ete stupiti u kontakt s tvrtkom Verbatim.