Smjernice o okolišu

 

Kako već znate, Zemlja ima ograničene resurse i ljudi većinom imaju negativan utjecaj na nju. Ovdje u Verbatimu imamo brojne mjere za smanjenje utjecaja naše tvrtke na okoliš. To uključuje smjernice o energetskoj učinkovitosti u našim logističkim operacijama te u materijalima koji su povoljni za okoliš, koji se koriste u našoj proizvodnji i pakiranjima. Također imamo i inicijativu reciklaže tonera, tako da i vi možete pomoći u recikliranju naših proizvoda.

 

Smjernice o okolišu naše tvrtke-majke Mitsubishi Chemical Corporation:

 

1) Uskladit ćemo se s primjenjivim zakonima o zaštiti okoliša, zakonima i zahtjevima kupaca i stalno ćemo biti uključeni u aktivnosti da bi se smanjio naš negativan utjecaj na okoliš.

2) Radit ćemo skupa i dijeliti informacije koje su bitne za okoliš s našim dobavljačima o sirovinama o proizvodima, navodeći sve opasne tvari i nastavljajući s nadzorom takvih tvari.

3) Nastojat ćemo biti prepoznati kao tvrtka od povjerenja tako da promoviramo aktivnosti vezane za zaštitu okoliša, kao što su ušteda energije i reciklaža.